GIỚI THIỆU CÔNG TY

Ambys Hanoi là công ty cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý Sở hữu trí tuệ có kinh nghiệm nhất tại Việt nam. Dịch vụ của Ambys bao gồm tra cứu, đăng ký sáng chế, nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp, bản quyền tác giả, duy trì hiệu lực các văn bằng bảo hộ, chuyển giao công nghệ, hợp đồng li- xăng đối với mọi đối tượng Sở hữu trí tuệ.